sustojusio laiko būsena

SĄMONINGO BŪTIES SUVOKIMO KULTŪROS VYSTYMO BŪTINYBĖ
 

                     „Šuolaikinių ritmų  ir informacijos pasaulyje... Atrodytų,  kad mes nespėjame per nuolatinę skubą išsakyti, ar net užbaigti savo minčių... Mus slegia apkrautos darbu dienos,  mes siaubingai skubame, o svarbiausia toje sumaištyje dažnai nieko nepasiekiame…

                       Knygos jau senai pakeistos internetiniais puslapiais,  košė – „miusli“, laiškai – elektroniniu paštu. Straipsniai laikraščiuose tampa trupesni,  kino scenos irgi trumpėja.  Antikvarinėmis galima paskelbti ilgas filmų scenas prie jūros, su saulėlydžiu, su herojais ilgas akimirkas žvelgiančiais vienas kitam į akis…

                       Greitis -  tarsi narkotikas,  kuris jau iššaukęs mumyse priklausombę … Blogiausia, kad dalis to išlošto laiko prarandama negrąžinamai - miesto kamščiuose, laukiant atvažiuojančio metro, aerouosto eilėse. Šis amžius tarsi daro žmogų laisvesniu, bet tuo pačiu užpaudžia į kampą ir kelia baimę. Jis sukuria pažeidžamumą,  jis sukuria stresą mūsų viduje.  Žmogus yra tarsi laisvas pasirinkti, tačiau tuo pačiu jis priverstas rinktis,  bėgdamas dideliu greičiu.
 

MĖGAVIMASIS GYVENIMU ESANČIU ŠIOJE AKIMIRKOJE, DABARTYJE TAMPA LYGUS NULIUI.
 

                    Šiuolaikiniam žmogui didžiausias deficitas ne materialusis pasaulis, o jo asmeninis laikas, kurį jis gali gyventi sau ir savyje….laikas, kai jis gali ramiai mėgautis, mylėti, apsikabinti, jausti, lytėti ir būti liečiamam, uostyti, regėti, klausytis tylos ….

                    Visuomenė ir laikmetis reikalauja greičio, vidus tarsi nori kažko kito. Išorinis pasaulis skaldo žmogų į dalis… Ryte reikalauja vieno,  dieną visai kito , galų gale vidinė žmogaus energija pradeda konfliktuoti  pati su savimi .

                   Tai bjauroja šiuolaikinį žmogų. Tai negandų,  kančių priežastis. Grožis ir vidinė tyla gali būti tik tada , kai vidinė energija yra tyliame čiurlenime, laisvame ir nesukaustytame judesyje. Be primestų taisyklių ir gniaužtų …
 

BŪSENOJE, KURI YRA VISUMOS VIENYBĖJE …
 

                   Kai gyvybinės energijos užblokuotos arba yra vidiniame konflikte, žmogui norisi išsilaisvinti iš jos …išmetęs dalį jos jis jaučiasi geriau,  tačiau jo gyvybingumas krenta…. išmesdamas savo dalį energijos  ŽMOGUS IŠMETA DALĮ SAVO GYVENIMO. Išmetama dalis energijos, kurios mes nesugebame panaudoti kūrybiškai, nesuvokdami jos,  neįsisamonindami. Energija juda iš centro į periferiją, dažniausiai žmogaus judesys  yra tos pačios krypties – Į IŠORĘ…
 

...KOL NEIŠMOKSTAMA GYVYBINĘ ENERGIJĄ SUBALANSUOTI Į HARMONINGĄ VISUMĄ,  TEKANČIĄ Į VIDINĘ BŪTĮ, MES GYVENAME SAVIŽUDIŠKĄ GYVENIMĄ…
 

                         Išmesdami energiją į išorę mes jaučiame palengvėjimą, tačiau trumpalaikį, kadangi patys  ją vėliau akumuliuojame. Tačiau vėl ir vėl  ja atsikratome, kadang ji savo esme yra konfliktinė -  gimusi konfliktinėje kovoje už būtį. Laukime  - sąstingyje, laukiniame bėgime, stresuose….

                         Dieviška savijauta visą laiką yra pozityvus pradas –  žydėjimo,  gimimo,  atsinaujinimo,  sugebėjimo kurti ir mėgautis kūryba, tai savirealizacijos  būsena,  judėjimo į vidų būsena…

                          Kai energija sruvena žmogaus vidun, kvėpavimas įgauna kitą kokybę.  Laisvai, ritmingai įkvepiama gyvybę kurianti  visuma…tarsi prarandamas būties ir laiko pojūtis - gėrimasi subtiliu būties lengvumu….

                          Kvėpavimu mes pradedame Gyvenimą šiame pasaulyje - pirmąkart įkvėpę,  mes skardžiu balsu pranešame apie pasirodymą jame…  Kai mes miegame,  pas mus vienoks kvėpavimas,  kai būdraujame – kitoks … kai pykstame,  jis skiriasi nuo to,  koks jis yra kai mylime. Kiekvienoje būsenoje dalyvauja ypatinga gyvybinės energijos kokybė su ja keičiasi ir kvėpavimas…

                      …Jogai jau prieš šimtus metų suvokė kokybiško gyvenimo galimybes ir dovanojo jas pasauliui. Jų dovana -  įvairios pozos,  kuriose žmogus kiekviename savo kūno taškelyje susijęs su energija. Tai įvairių kūno padėčių ir kvėpavimo sintezės  kūrybiškas žaismas. Tai vidinio darbo  su kūnu technika .

                      Buda, sėdėdamas  lotoso pozoje - pozoje reikalaujančioje minimum pastangų, irgi įteikė dovaną – galimybę susilieti su visos žemės energija … Budos  kūno poza – uždaro rato poza- energija cirkuliuoja jame,  ji neprarandama…
 

KŪNAS IR PROTAS, EMOCIJOS – TAI VIENA ENERGIJA.
 

                     Jei  sugebu kontroliuoti kvėpavimą pykčio metu -  pyktis praeis… po gilaus kvėpavimo žmonės jaučiasi budriai, lengvai,  pakylėtai. Įsisamoninkite kvėpavimą:  kaip jis gali  keisti būtį, keistis pats ir keisti jus ….Bėgdami sprinterių distancijas (gyvenime ir bėgimo takelyje ) mes sukuriame deguonies deficitą kūne, sukuriame gyvybės deficitą savyje   Išmokime elgtis ir kvėpuoti, daryti gera  savo kūnui, protui ir sielai. Prisiminkite, kad  jūs - jūsų kūnas, protas, siela-  yra nedalomi – viena vieninga visuma.

                 
…GYVYBĖS, PALAIMOS AKIMIRKOJE  NĖRA IŠSISKAIDYMO - TAI VISUMOS JAUSMAS …. 
 

                     Šiuolaikiniame Spa centre kuriamos, būtent, tokios patirtys. Jame dirba žmonės gyvenantys Spa filosofija,  kitaip jie ir negali, nes tada būtų apgaulingi ir susidvejinę – negalintys duoti spindesio ir gaivos klientams. Ir nepriklausomai nuo jų specializacijos, mes juos atpažinsime iš jų spinduliuojamos draugiškos šilumos bendraujant su kolegomis  ir klientais … jie sugeba  sustabdyti mūsų bėgantį laiką,  arba bent jį pavaldžiai nukreipti lėta tėkme …jie gyvena kurdami spa aplinką …. Jie žino kaip tai kas bloga paversti geru ir šiltu.

                    …Galbūt dėka jų natūraliai pasaulyje atsirado SPA.. Juk spiduliuojanti iš jų įvairovė ir visuma  ir yra  SPA kuriamos įvairovės ir visumos esmė  - vidinės ir išorinės komfortiškos būties jausmas.

                     Kas ieškos tokių būsenų ?

                     Tas, kas jau sotus  bėgimu į nežiną : tai ne asketas,  ne vienuolis, ne pasyviai postringaujantis filosofas…. Tai aktyvūs, kuriantys žmonės, kitaip matantys pasaulį, norintys jį ir save pakeisti į gerają pusę …  ir besimaitinantys kitaip – “taisyklingai” – be prievartos ir perversmų …. Mobiliuoju kalbantys be šūksnių… oficiantą pakviečiantys tyliu,  nuoširdžiu žvilgsniu su šypsena….ir tai pas juos gaunasi visados – neskubant, sąmoningai, neformaliai...“

 

 (pagal Vismantą Skernevičių)

www.romantic.lt